zondag, juni 16, 2024
Nieuwsopinie

Nieuw type rijbewijs als EU-wet wordt aangenomen, geen zegen

Er wordt momenteel geknutseld aan (wederom) een ander versie van het rijbewijs in de EU. Of de voordelen alleen voor de bezitter van het rijbewijs is, valt echter nog maar te bezien.

In Nederland liep men voorop met het rijbewijs op creditcardformaat. Ging het eerst van een vrij fors papieren formaat naar een bescheidener ‘linnen’ versie, daarna ging het door naar een bankpas formaat die makkelijk in de portemonnee op te bergen bleek. Ook de autopapieren veranderden van een stapeltje papier in een compactere versie in bankpas formaat.

Deze vooruitgang is echter niet in alle landen gelijk, in een aantal Europese landen, waaronder Duitsland en België, zijn bijvoorbeeld nog altijd veel mensen die over een papieren exemplaar beschikken die voor het leven geldig zijn. De autopapieren namen in België zelfs toe van het redelijk handzame roze formulier naar een heel stapeltje A4 bladen die men ten allen tijden direct moest kunnen overleggen en niet te klein mocht vouwen.

Hoe het met de autopapieren zal gaan, is nog te bezien, maar het ziet ernaar uit dat die landen de fase van het plastic rijbewijs wel eens zouden kunnen gaan overslaan. Als een nieuw wetsvoorstel wordt aangenomen, moeten bestuurders straks een digitaal rijbewijs laten zien, welke als een soort QR-code op de smartphone worden opgeslagen. Nu maar hopen dat je je telefoon niet vergeet of dat die voldoende is opgeladen.

De ‘voordelen’

Zoals het nu verkocht word aan de burger wordt het vervangen van een rijbewijs eenvoudiger (let wel: we zeggen niet goedkoper). Daarnaast kunnen digitale rijbewijzen eenvoudiger worden vervangen, ingeleverd (of ingenomen -author) en verlengd.

Wie geen toestel bezit, mag nog een fysiek rijbewijs blijven gebruiken. Zoals het er nu voorstaat zal deze worden voorzien van een QR-code. Of je op een bepaalde wijze zal moeten aantonen dat je geen smartphone hebt of wilt hebben (nieuwe categorie gewetensbezwaarden?) is niet gekend.

De EU-commissie heeft haast omdat de eerste EU-landen volgens het Duitse opinieblad Focus al werken aan overeenkomstige nationale oplossingen, of deze zelfs al hebben geïmplementeerd. Zo ontstaat volgens de EU een lappendeken, waarbij overigens opgemerkt mag worden dat zulks nu ook al het geval is en dat blijkbaar niet zo’n probleem is.

Focus ligt vooral op veiligheid

De focus zou echter vooral op de veiligheid liggen, helaas niet zelden een kapstok gebleken om bijvoorbeeld hogere bekeuringen of zwaardere straffen mee te kunnen rechtvaardigen, want WIE wilt het nu niet veiliger hebben op de weg, daar kan je toch moeilijk tegen zijn?

Zo kwamen in 2022 kwamen naar verluidt meer dan 20.000 mensen om het leven op EU-wegen. De meesten van hen waren echter voetgangers en fietsers, of kleinere categorie rijbewijsbezitters scooter- en motorrijders. Dat aantal moet fors omlaag, want het streven is om in 2050 in de EU nul verkeersdoden te hebben. NUL ja, u las het goed, en bedenk dat niet de hele EU wegen heeft zoals wij in Nederland gewoon zijn, over het verkeersmoraal en opleidingseisen maar te zwijgen.

Een behoorlijk onrealistisch streven, val je als voetganger een schedelbreuk met fatale afloop of plons je als niet-zwemmer met je fiets de gracht in en er niet meer uit, dan ben je nog steeds een verkeersdeelnemer die is komen te overlijden. Dat hoeft in de hele (steeds maar uitbreidende) EU maar in 1 land te gebeuren, en het doel 0-verkeersdoden is (alweer) niet gehaald.

De lat hoog leggen is één ding, deze zó hoog leggen dat die per definitie niet haalbaar is, is van een hele andere orde. Deze een kleine 30 jaar in de toekomst projecteren zal de weerstand vermoedelijk moeten verlagen; tegen die tijd zal een nieuwe generatie politici het op hun bordje krijgen en kunnen tussentijds tal van wetten en maatregelen (met bijkomende financiële sancties) genomen worden ten gunste van dit doel, hoe onhaalbaar ook.

Jongeren onder de 30 jaar, die volgens de Europese Commissie slechts 8 procent van alle automobilisten uitmaken, zijn bij 40 procent van de dodelijke aanrijdingen betrokken, aldus dezelfde EU. Daarom wordt bij goedkeuring van het wetsvoorstel een proeftijd van minimaal twee jaar ingevoerd voor beginnende bestuurders en geldt een nultolerantie voor alcohol achter het stuur.

Klinkt goed, maar niet voor mensen met een auto-brouwerij-syndroom.

Verkeerszondaars raken in hele EU rijbewijs kwijt

Volgens Europees commissaris voor Transport Adina Valean zou de invoering van een uniform Europees rijbewijs ook voor veiligere straten moeten zorgen doordat verkeersovertreders in de hele EU beter gestraft kunnen worden. Iedereen die ‘bijzonder’ ernstige overtredingen begaat, verliest dan namelijk niet alleen zijn rijbewijs in het land waar hij zijn overtreding begaat, maar in de hele EU.
Denk hierbij aan snelheidsovertredingen van meer dan 50 kilometer per uur of ongevallen met doden en gewonden. De definitie van ‘bijzonder’ blijkt rekbaar, een gewonde heb je al snel namelijk, maar ongetwijfeld zal daar een gradatie voor bedacht worden.

Hoe het kwijtraken van een rijbewijs mensen gaat stoppen als bestuurder in een auto te stappen terwijl zij zich toch al niet door regels en wetten lieten leiden, is dan nog wel een dingetje.

Boetes buitenlandse overtredingen eenvoudiger te innen

(aha, money…..)
Wie te hard rijdt of verkeerd parkeert tijdens een vakantie in de EU, komt er in de toekomst ook minder goed van af, tenzij je diplomaat bent natuurlijk. “Meer dan 40 procent van de boetes voor grensoverschrijdende verkeersovertredingen in de EU blijft op dit moment onbetaald”, zegt Valean. Door de overtreding direct te koppelen aan het rijbewijs, kunnen staten onderling de bekeuringen gemakkelijker voor elkaar innen. Hoe dan? Leg ik mijn rijbewijs als parkeerschijf onder de ruit van mijn foutgeparkeerde auto? Hier is nog steeds een staandehouding voor nodig.

4,25 ton met elektrische auto

Ook moet er een wijziging komen in de rijbewijsklassen. Met het nieuwe autorijbewijs mogen ook voertuigen en caravans tot 4,25 ton worden bestuurd. Op dit moment is er een bovengrens van 3,5 ton. De EU wil deze verlenging echter koppelen aan één voorwaarde: de regel geldt uitsluitend voor emissievrije voertuigen omdat elektrische auto’s door hun accupakket zwaarder zijn dan auto’s met verbrandingsmotor. Nou is een SUV (met volle tank) ook per definitie snel zwaarder dan een stadsbotsautootje, maar blijkbaar werkt het effect van gewicht dan anders, de regel is nog niet bedacht of de uitzondering blijkt al weer geboren.

Ook mogen jongeren straks in de gehele EU op 17-jarige leeftijd hun rijbewijs halen en ervaring opdoen door begeleid te rijden. Hoe dat te controleren? Vanaf 18 jaar mogen ze alleen rijden, dat ene levensjaar zie je echt niet, dus alles wat jong is maar preventief staandehouden en vooral niet zeggen dat je dat deed op basis van geschat leeftijd, want dat zou ‘discriminatair’ zijn. (hallo VanDale, lezen we mee?)

Ouderen na 70ste om de vijf jaar verlengen

Pensioenen worden op steeds hogere leeftijd pas gestart, want men kan tegenwoordig veel gezonder oud worden en dus blijven werken. Maar toch is er wat minder enthousiasme over vergrijzing op de weg, en dan hebben we het niet over de vangrail-grijs gekleurde leasebakken van de vertegenwoordigers maar de grijzere kopjes achter het stuur van de afbetaalde truttenschudder.

Volgens het voorstel van de Europese Commissie worden rijbewijzen in de nabije toekomst vijftien jaar geldig in de hele EU in plaats van de huidige tien jaar. De geldigheidsduur van vijftien jaar is niet voor automobilisten van 70 jaar en ouder, zij gaan naar 5 jaar. Dit moet het mogelijk maken om de rijgeschiktheid van senioren regelmatig te controleren, al dan niet volgens de dan geldende moraal en tijdsgeest. Op dit moment van schrijven is de tijdsgeest niet ten voordele van de gepensioneerden, ver van dat zelfs.

Tegenvoorstel

Een veel betere klinkend tegenvoorstel blijft onbelicht. Een gestandaardiseerde bankpasformaat rijbewijs die je in de lezer van de auto steekt, en daarmee valideert dat je een geldig rijbewijs hebt voor dat voertuig, tevens met de mogelijkheid van een betalen-naar-gebruik (voor zover dat al niet middels belastingen en accijnzen in de brandstof zit) en mogelijk ook verzekeren naar gebruik.
Rijbewijs ongeldig? Voertuig start niet.
U mag alleen rijden bij daglicht? Geen probleem
Alleen rijden onder begeleiding, idem, begeleider doet eerst zijn rijbewijs in de lezer, daarna (binnen bijvoorbeeld 5 minuten) de rijbewijs waar begeleiding voor nodig is.

Maar toegegeven, het verdienmodel komt dan wel onder druk te staan.


Dit artikel is geschreven door een gastblogger en vertegenwoordigt niet de mening, het beleid of zienswijze van RenaultForum.
Ook gastbloggen? We zien uw stukje met interesse tegemoet: https://www.renaultforum.nl/contact/bloggen-voor-renaultforum

Avatar foto

gast blogger

Dit stukje is geschreven door een gastblogger. Ook gastbloggen voor Renaultforum? Dat kan zowel onder uw eigen naaam als een pseudoniem. Kijk via 'CONTACT' en 'bloggen voor Renaultforum' Wij zien uw stukje graag tegemoet. Zowel gratis stukjes als tegen een vergoeding (wanneer en indien geplaatst) zijn welkom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *